Theses on the same topic (having an identical keyword):

naklady trestniho rizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nutná obhajoba, obhájce ustanovený soudem a náklady trestního řízení z pohledu právní praxe
 (Michal Stach)

2020, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8sw7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Náklady trestního řízení a jejich náhrada
 (Jan Sobota)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jq7t3/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Náklady trestního řízení
 (Petr Motyčka)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uft2w/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Náklady trestního řízení násilné trestné činnosti mladistvých v ČR.
 (Anita Akulenková)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//49kgkz// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Nutná obhajoba a obhájce ustanovený soudem v trestním řízení
 (Michal STACH)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//34ln7p// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odklony v trestním řízení z pohledu praxe
 (Pavel Kolaja)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5i84/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Realizace práva na obhajobu v přípravném řízení
 (Pavel Harašta)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qoywm/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic