Theses on the same topic (having an identical keyword):

narodni divadlo moravskoslezske

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Národní divadlo Moravskoslezské - Rudolf Friml: Rose Marie
 (Linda Keprtová)

2012, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/iv91a/ | Hudební umění / Operní režie | Theses on a related topic

Národní divadlo moravskoslezské po přelomu tisíciletí
 (Tereza Vojtasíková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egy20/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Orchestrální tělesa Národního divadla moravskoslezského a jejich klarinetové sekce
 (Radim Zezulka)

2019, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/rxnx8/ | Hudební umění / Hra na klarinet | Theses on a related topic

Dramaturgie hudebního divadla pro dětského diváka ve vybraných divadlech Moravy a Slezska v letech 1989-2014
 (Rudolf MEDŇANSKÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//b8r0ew// | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Operetní/muzikálový soubor Národního divadla moravskoslezského v letech 2010 – 2013
 (Natálie Tichánková)

2014, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/lmuw2/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

Mapování vzniku a činnosti Ateliéru pro pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském
 (Marie Bravencová)

2015, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/cn48x/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Umělecko-vzdělávací činnost ostravských profesionálních divadel
 (Marie Klemensová)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/t6m1o/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Trumpetisté Národního divadla Moravskoslezského
 (Jakub Halata)

2020, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14092 | Hudební umění / Trubka | Theses on a related topic

Marketingová komunikace divadel se zaměřením na online komunikační nástroje
 (Andrea Vagnerová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xn0ww/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)