Theses on the same topic (having an identical keyword):

narodni kulturni pamatka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Národní kulturní památky a archivní kulturní památky v českém archivnictví
 (Leona Zítová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//i76hey// | Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia | Theses on a related topic

Marketingová strategie národní kulturní památky Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
 (Karolína Krejčová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69064 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Marketingová strategie národní kulturní památky Huť Jakub Tasice
 (Martin Hnízdil)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3voy3e// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Správa národní kulturní památky s využitím Facility managementu
 (Tomáš Seliger)

2013, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100471 | Stavební inženýrství / Správa majetku a provoz budov | Theses on a related topic

Opatření k záchraně kulturních památek se zaměřením na vyvlastnění s ohledem na situaci kulturní památky zámek Starý
 (Alena ŽELEZNÁ)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z8hb0o// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Stát jako vlastník kulturní památky
 (Dita Pešková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ff736/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Edukační program pro žáky 1. stupně ZŠ v národní kulturní památce Klášter Plasy
 (Andrea LÖFFELMANNOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xmlkaj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Míra vlivu národní kulturní památky kláštera Milevsko na návštěvnost jejího okolí.
 (Pavlína Mrázová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ee7io1// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Kulturně - vzdělávací činnost v národní kulturní památce hradu Kokořín
 (Marie Bímová)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//tz1oo4// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)