Theses on the same topic (having an identical keyword):

navykova latka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Průběh dokazování jiné návykové látky u osoby podezřelé z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky
 (Petr Glettnik)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5knp/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Návykové látky v silniční dopravě
 (Daniela Krpcová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/wklzf/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Informovanost adolescentů o problematice návykových látek: Porovnání vybraných informačních zdrojů a jejich vlivu na četnost užívání návykových látek
 (Petra Ervová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w22xll// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bezdomovectví a návykové látky, přístup pracovníků v azylovém domě k osobám závislým na návykových látkách z pohledu klientů
 (Marta PÁLENÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9dpalv// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Návykové látky v souvislosti s rizikovým chováním žáků SŠ
 (Michal Prokeš)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1s1i/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Zkušenosti žáků staršího školního věku s návykovými látkami
 (Dušan Klement)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfjm7/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Důvody řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek
 (Ľubomíra Vaňková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhjde/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Návykové látky a jejich negativní dopady v silniční dopravě
 (Petra Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jv2h8/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)