Theses on the same topic (having an identical keyword):

ndvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza časových řad vybraných biofyzikálních parametrů ze skeneru MODIS
 (Jiří Kučera)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nepv4/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Časopriestorová dynamika fenológie v Strednej Ázii s využitím metód diaľkového preiskumu Zeme
 (Roman Bohovic)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmi54/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Využití hyperspektrálního DPZ v urbánním prostředí
 (Lukáš Slezák)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qz1bj/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Mapování charakteristik vegetačního krytu obrazových dat MODIS
 (Pavel Gaja)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/digpq/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Změny vegetačního pokryvu lesních porostů v NP Šumava
 (Tereza Coufalová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qczzv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic