Theses on the same topic (having an identical keyword):

nelinearni optika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Nelineární optika v moderních fotonických strukturách - generace kvantově korelovaných fotonových párů
 (Dalibor JAVŮREK)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p359is// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Měření nelineárních optických jevů generovaných femtosekundovými laserovými pulsy. Generace superkontinua
 (Radek SURYNEK)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//weic1f// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Experimenty s kvantovým zpracováním informace na bázi kvantové optiky
 (Helena FIKEROVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9td7na// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Syntéza konjugovaných systémů s nitronovým synthonem
 (Michaela Brhelová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6szl/ | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Zdroje stlačení v kvantové optice
 (Filip Zlámal)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijy98/ | Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika | Theses on a related topic

Konstrukce a experimentální demonstrace čtyřfotonového zdroje
 (Daniela SLOUKOVÁ)

2024, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iamrju// | Optika a optoelektronika / | Theses on a related topic

Generation of Non-Classical Light in Photonic Structures
 (Radek MACHULKA)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kod6wk// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Optimalizace zdroje kvantově provázaných polarizačních stavů světla
 (Radim HOŠÁK)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hzx656// | Fyzika / Optika a optoelektronika | Theses on a related topic

Deriváty pyrimidinů a jejich biologické aplikace
 (Gabriela Perglová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//01k3ru// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Deriváty acenaftenu - syntéza a využití.
 (Martin Zahálka)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ae20no// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)