Theses on the same topic (having an identical keyword):

nemocne dite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Důsledky péče o nemocné dítě na zdraví pečujících matek.
 (Aneta SKLENÁŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qcbvod// | Sociologie / | Theses on a related topic

Sociální izolace rodičů pečujících o dlouhodobě nemocné dítě
 (Petra JOPKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dqc5op// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Vliv profesionálního zdravotního klauna na nemocné dítě
 (Anna KNĚŽÍNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zh7b0c// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Podpora rodičů pečujících o nevyléčitelně nemocné dítě
 (Jana DOBEŠKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//t2ctmt// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Integrace rodičů do péče o kriticky nemocné dítě
 (Romana MULAČOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vp3y20// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Chronicky nemocné dítě na základní škole
 (Pavla HARŠÁNIOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sahsr4// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Leukémie v dětském věku a její dopad na nemocné dítě a jeho rodinu
 (Pavlína NOVÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1i9uyl// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Chronicky nemocné dítě v rodině
 (Jana KRÁLÍČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2r801r// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv Perthesovy nemoci na dítě a jeho rodinu
 (Petra Hrabučáková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwxyj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

"Zkušenosti rodin spojené s péčí o závažně nemocné dítě (pohledem matek)"
 (Lenka LAUGESEN)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3446 | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)