Theses on the same topic (having an identical keyword):

nestatni sektor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Daňové, účetní a právní dopady přijetí zákona o veřejné neziskové zdravotnické organizaci na sektor nestátních nemocnic ve formě příspěvkových organizací
 (Petra Kutějová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2o2tq9// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Analýza finančních zdrojů pro neziskový sektor na příkladě organizace Sociální agentura
 (Hana SOUKUPOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6ofmpi// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru (případová studie)
 (Eva Bilená)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppuhz/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Stejné poslání, odlišné hospodaření: porovnání financování nestátní a veřejné neziskové organizace
 (Diana Pavlusíková)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohsi2/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Role nestátního neziskového sektoru ve volnočasovém výtvarném vzdělávání v České republice
 (Svatava Hoffmannová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q6842/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Možnosti spolupráce státního a nestátního sektoru v procesu integrace cizinců na příkladu Asistenčních služeb poskytovaných na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky
 (Kamila MENŠÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q6h33r// | Sociální politika a sociální práce / Mezinárodní humanitární a sociální práce | Theses on a related topic

Vybrané oblasti sociálního poradenství poskytované azylantům a osobám s doplňkovou ochranou v nestátním neziskovém sektoru v ČR
 (Markéta Cagášková)

2018, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5264 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Nestátní neziskové organizace a jejich pozice jako projektových partnerů
 (Tereza Stehlíková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pg0ho/ | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

Aktuální vliv nestátního sektoru na kvalitu života celiaků
 (Michaela KADLČÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uhwiig// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Motivace pracovníků v neziskovém sektoru ve srovnání s benefity ziskového sektoru
 (Syuzanna Shiyanova)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77265 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)