Theses on the same topic (having an identical keyword):

neuralni diferenciace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Ovlivnění neurální diferenciace sinicovými metabolity
 (Šárka Martinková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr6n9/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurální linie – efekt trojrozměrného prostředí
 (Lucie Vondrová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ld2t6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace
 (Martina Nemčeková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a5xxl/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Signalizace receptoru gp130 v regulaci diferenciace kmenových buněk
 (Iva Veselá)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vodo5/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Molekulární mechanismy regulující časná stádia neurální diferenciace
 (Lucie Kalužová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crck6/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Regulace diferenciace embryonálních pluripotentních buněk prostřednictvím receptoru gp130
 (Hana Kotasová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ciihx/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Úloha miRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk
 (Miroslava Peterková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omif7/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových buněk
 (Jan Křivánek)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lbnks/ | Anatomie, histologie a embryologie (čtyřleté) / Anatomie, histologie a embryologie | Theses on a related topic

Diferenciace kmenových buněk v neurální buňky
 (Tereza Švadláková)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2lk75e// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do odontoblastů
 (Eliška Karásková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mw92u/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)