Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezadouci udalost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Hlášení nežádoucích událostí
 (Pavla Angelová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ee57y9// | Specializace ve zdravotnictví / Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Systém sledování nežádoucích událostí jako nástroj ke zvyšování bezpečnosti pacientů
 (Adéla ŠTURMOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//47gr8p// | Ekonomika a řízení zdravotnictví / Management zdravotnictví | Theses on a related topic

Výskyt nežádoucích událostí v nemocnici České Budějovice z pohledu nelékařského zdravotnického personálu
 (Eliška MELZEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//prffc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Posouzení připravenosti Městské nemocnice Ostrava v případě nežádoucích událostí
 (Radim Góralczyk)

2013, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100125 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Ekonomická analýza nežádoucích událostí ve zdravotnickém zařízení: dekubity
 (Erik Onoda)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29107 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Testování odolnosti průmyslových napěťových zdrojů vůči VQ událostem a rušení
 (Lukáš Vele)

2017, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//rdtrk9// | Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)