Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezletile dite

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Kritéria pro určení výše výživného pro nezletilé dítě v aplikační praxi
 (Zuzana Lebedová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kq9zv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Konflikt rodičů týkající se formy péče o nezletilé dítě
 (Veronika RŮČKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i66cz2// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Práva a povinnosti vzdálenějších příbuzných na výživu a péči o nezletilé dítě
 (Marek LIBIAK)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//39nfod// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výslech zvlášť zranitelné oběti se zaměřením na nezletilé dítě
 (Alžběta KARTUSOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zzuckq// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Žena pečující o nezletilé dítě z pohledu úřadu práce
 (Michaela Burešová)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v1dd1t// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Řízení o stanovení vyživovací povinnosti na nezletilé dítě v mezinárodních souvislostech
 (Lucie SÝKOROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zx58b1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozhodnutí soudu ve věci péče o nezletilé děti
 (Ilona Zahradníková)

2016, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/uga55/ | Právní specializace / Právo v obchodních vztazích | Theses on a related topic

Nezletilé dítě a rozvod rodičů (psychologické a právní aspekty)
 (Kateřina Hromková)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmpye/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nezletilé dítě a rozvod rodičů. Psychologické a právní aspekty.
 (Aleš Koubek)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ys8m2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aktuální otázky výživného pro nezletilé dítě ve srovnání s právní úpravou v SRN
 (Markéta Říhová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj4m2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)