Theses on the same topic (having an identical keyword):

nezletily

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Náročné životní situace nezletilých romských matek
 (Marcela Nosálová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t22j7/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rizika sociálních sítí u nezletilých
 (Iveta Čutková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/snuyt/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Práva a povinnosti OSPOD v procesu osvojení nezletilého dítěte
 (Šárka Houfková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xunb4/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Procesní způsobilost nezletilého v nalézacím řízení
 (Eva Synková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovejv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Trestná odpovědnost nezletilých a mladistvých
 (Tatyana Kotova)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/i6tuc/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti
 (Alena Klugerová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvxha/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochrana sociálních práv nezletilých v oblasti soukromého práva
 (Jana Lindová)

2015, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hf2lv/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Pracovní právo | Theses on a related topic

Právní postavení nezletilého dítěte při rozvodu rodičů
 (Šárka Peinlová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mc3ss/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postavení rodiče nezletilého žáka ve správním řízení podle školského zákona
 (Kateřina Pospíšilová)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxfbm/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Vybrané právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým v onkologii.
 (Sylva ŠTĚRBOVÁ)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qmfi0y// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)