Theses on the same topic (having an identical keyword):

noise pollution

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
The impact of traffic noise and artificial light on vocal activity of Blackbird (Turdus merula)
 (Tamar Balgiashvili)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//rda9ev// | Environmentální vědy / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Monitorování průmyslové hlukové zátěže v obytné zástavbě - případová studie
 (Bílá Bílá)

2022, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/gfnvh/ | Aplikovaná fyzika / Monitorování životního prostředí | Theses on a related topic

Rozhodovací praxe v oblasti ochrany před hlukovou zátěží
 (Kateřina Cenková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryiop/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv hlukové zátěže na okolí veřejného vnitrostátního letiště Zábřeh
 (Patrik Plevák)

2023, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151113 | Technologie letecké dopravy / Technologie provozu letecké techniky | Theses on a related topic

Validace opensource modelů hlukového znečištění
 (Aneta Tučková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//ht4vmp// | Krajinářství / Územní technická a správní služba | Theses on a related topic

Monitoring hlukového zatížení v okolí letiště Ostrava
 (Pavel Kulhánek)

2022, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148009 | Dopravní systémy a technika / Dopravní systémy | Theses on a related topic

Hluková zátěž a její ekonomické dopady
 (Čeněk Lupínek)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/djrdg/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Ochrana před hlukem v ČR ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
 (Hana VAVŘINCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qzj4rm// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Stanovení hlukové zátěže na ul. 17. listopadu v Ostravě-Porubě
 (Jakub Solnický)

2015, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110198 | Stavební inženýrství / Dopravní inženýrství | Theses on a related topic

Hluková zátěž skladovacích prostorů a okolního prostředí
 (Michal Maroš)

2017, Diplomová práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//l3k7sf// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Silniční a městská automobilová doprava | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)