Theses on the same topic (having an identical keyword):

nordic walking

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vliv Nordic Walking na tělesnou zdatnost běžné populace
 (Jan Calta)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//kbenag// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - anglický jazyk | Theses on a related topic

Tvorba produktu cestovní kanceláře se sportovní motivací a zařazením nových trendů (Nordic Walking)
 (Zuzana Bílková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12569/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Využití nordic walking po náhradě kyčelního kloubu
 (Pavlína KASLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhjmms// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Digital Marketing of Nordic Walking
 (Sophia CIERNY)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iz0w8k// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a sport | Theses on a related topic

Možnosti využití nordic walking pro pacienty trpící diabetes mellitus
 (Monika VEITHOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ygtzc2// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Kinematika chůze při nordic-walking
 (Tereza LAZOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ioodp7// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie | Theses on a related topic

Využití Nordic walking ve fyzioterapii
 (Martina VOLMANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hien4b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ovlivnění hypomobility u seniorů s využitím techniky nordic walking
 (Martina STAŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gtboub// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv rychlosti a sklonu podložky na rozsah pohybu horních končetin a trupu při Nordic Walking a běžné chůzi
 (Alice KOPYNOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j9mr85// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Nordic walking pro základní školy v Liberci
 (Pavel Šlechta)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//5k5fhl// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - geografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)