Theses on the same topic (having an identical keyword):

normalita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Normalita z pohledu učitele
 (Miroslava Malečková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM581 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - výtvarná výchova | Theses on a related topic

Psychiatrická instituce a normalita. Sociologická reflexe
 (Jan Suchánek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3mua/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Normalita a diverzita
 (Daniel GUŃKA)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d850he// | Humanitní studia / Filozofie - Historie | Theses on a related topic

Normalita dat
 (Lucie Matějková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116146 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Normalita a s ní související distribuce
 (Jaroslav JANOUŠEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nfozo4// | Aplikovaná matematika / Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví | Theses on a related topic

Ověřování normality pro složitější než nezávislá a stejně normálně rozdělená data
 (Jan Bubeníček)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyb0h/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Vyjednávání Ne/normality u nemocných Parkinsonovou nemocí
 (Barbara Neničková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/izac1/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Systém sociálního kreditu v Čínské lidové republice a jako nástroj tvorby a vynucování "normality"
 (Pavlína SOCHOROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0882sb// | Politologie / | Theses on a related topic

Systém sociálního kreditu v Čínské lidové republice a jako nástroj tvorby a vynucování "normality"
 (Pavlína SOCHOROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0882sb// | Politologie / | Theses on a related topic

Literární výpověď psychicky nemocného jako svědectví boje o normalitu (její etický aspekt)
 (Aneta VEDRALOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ffmtxd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)