Theses on the same topic (having an identical keyword):

normalni porod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Porod doma nebo v porodnici?
 (Miluše Kosková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm3p6/ | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vliv obezity žen na těhotenství, porod a hmotnost plodu
 (Denisa MAŇASOVÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ic7v1x// | Intenzivní péče v porodní asistenci / | Theses on a related topic

Fyziologický porod
 (Věra Součková)

2007, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm6lz/ | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Kvalita života žen po normálním vaginálním porodu a po porodu císařským řezem
 (Hana HASALÍKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0fyf6x// | Specializace ve zdravotnictví / Komunitní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Pohybová aktivita jako preventivní faktor ovlivňující průběh těhotenství, porodu a šestinedělí
 (Aneta Jarůšková)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k8ler/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Postoj českých porodních asistentek k přirozenému porodu
 (Natálie KAŠPAROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//oduv5l// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Zájem porodních asistentek o samostatné vedení fyziologického porodu na porodním sále
 (Šárka STACHOVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0pgq0c// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče v porodní asistenci | Theses on a related topic

Porodnické intervence, jejich negativa a pozitiva na přirozený průběh normálního porodu
 (Šárka STACHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i7wr1i// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Spolupráce porodních asistentek s lékaři během fyziologického porodu - pohled porodnich asistentek
 (Michaela Janíčková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zt57a/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Cesta k přirozenému porodu očima porodní asistentky
 (Magdaléna Manová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k78qnk// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)