Theses on the same topic (having an identical keyword):

normoxie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Změny vybraných ventilačních a kardiovaskulárních parametrů při chůzi s nesenou zátěží v podmínkách normoxie a hypoxie u souboru žen
 (Veronika PECHOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7swl2v// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Změny vybraných ventilačních a kardiovaskulárních parametrů při chůzi s nesenou zátěží v podmínkách normoxie a hypoxie u souboru mužů
 (Pavel FIŠAR)

2020, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//trz8fr// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic

Vliv teplotních a hyperoxických podmínek na růst, příjem krmiva a fyziologii hybrida sivena arktického (Salvelinus alpinus Linnaeus, 1758) a sivena amerického (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1815)
 (Jakub ČEJKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hbxtcr// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Molekulární mechanismy chemorezistence solidních nádorů
 (Barbora Adamová)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q3hvd/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Úloha transkripčního faktoru HIF1alfa v diferenciaci neurálních kmenových buněk
 (Veronika Šumberová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/elzez/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Štúdium molekulárnej patofyziológie primárnych erytrocytóz
 (Barbora KRÁĽOVÁ)

2022, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//30t5vr// | Lékařská biologie / | Theses on a related topic

Mechanismus působení hypoxie na embryonální kmenové buňky
 (Martin Šodek)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/for65/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Vylučování amoniaku rybami za rozdílných oxických podmínek prostředí
 (Lucie MÜLLEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r1k0k2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Theses on a related topic

Role caveolinů v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk
 (Michaela Macečková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blvb2/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic