Theses on the same topic (having an identical keyword):

normy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Právo a náboženské normy
 (Kateřina Kubenková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvsiv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Implementace normy ČSN ISO/IEC 27001 ve vybrané organizaci
 (René Čegan)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/yz387/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Technická harmonizace a technické normy v právu EU
 (Eliška Baková)

2019, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s24h3/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Imperativní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení
 (Iva Šimková)

2019, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nu6q3/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Theses on a related topic

Etika a právní normy v kontextu datové žurnalistiky
 (Nikola Fröhlichová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmso8/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Moderní metody řízení jakosti a managementu zavedením normy ISO 9001
 (Lukáš Musil)

2018, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/s9i0q/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků | Theses on a related topic

Kroky transformace právní normy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným
 (Thuy Luu Thanh)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/smpu0/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Rizika implementace systému managementu kvality dle normy ISO 9001 do škol a školských zařízení
 (Zdeňka Palínková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmvzg/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Právní normy upravující podnikání
 (Marcela Vajdová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/iqjcn/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Implementace environmentálního systému managementu dle normy ISO 14001 ve firmě ČKD Kutná Hora, a. s.
 (Naděžda Hamplová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r7wtx/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)