Theses on the same topic (having an identical keyword):

norway spruce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
The response of sessile oak and Norway spruce to expected climate change
 (Daria Pozhidaeva)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//llwedy// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Reaction of Norway spruce to drought stress detected by Dendrometer
 (Sudipt Singh Kunwar)

2021, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//avx57o// | European Forestry / | Theses on a related topic

Effect of heavy metal ions on Norway spruce embryos
 (Dragana Ðorðević)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z4gwco// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Seasonal growth dynamic of Norway spruce at the study site of Rájec (the Drahanská vrchovina Highlands)
 (Georges Herbert Chekuimo Tagne)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f1ezub// | European Forestry / | Theses on a related topic

Mechanické vlastnosti dřeva smrku ztepilého napadeného lýkožroutem smrkovým v různých stádiích poškození
 (Pavel Brüstl)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kv18r7// | Stavby na bázi dřeva / | Theses on a related topic

Makro-organizace a flexibilita thylakoidních membrán smrku ztepilého
 (Denisa KUČEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//757jt7// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Analýza stavu porostů smrku ztepilého (Picea abies) ve vztahu k pedologickým charakteristikám prostředí na LS Vsetín
 (Petr Matějka)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ehj5wk// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Vliv sklonu svahu na konvenční hustotu dřeva smrku ztepilého
 (Eliška Hauserová)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//33z9dk// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Vliv aklimační ozářenosti na fotosyntetické charakteristiky smrku ztepilého
 (Karolína KOTALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3j0s12// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)