Theses on the same topic (having an identical keyword):

nova demokracie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vývoj jednoty hlasování poslanců v pěti parlamentních demokraciích
 (Petr Dvořák)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3lyd/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Theses on a related topic

Podoba demokracie v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého komunistického bloku
 (Karel HOLÝ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ovu4z8// | Politologie / | Theses on a related topic

Nové pojetí dělby moci: Nebezpečí pro demokracii?
 (Roman Šafář)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/msank/ | Politologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)