Theses on the same topic (having an identical keyword):

nove centrum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Moravská Ostrava versus Nová Karolina, mrtvé centrum versus živé centrum
 (Vladimíra JANDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//835g7s// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Plán marketingové komunikace pro nové centrum jednodenní chirurgie CZ Clinic s.r.o.
 (Nicola Polzerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gaqfoe// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Theses on a related topic

Nové centrum obce Hukvaldy
 (Veronika Milučká)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129161 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Výcvikové centrum pro práce, záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou
 (Martin Kolek)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/b2y9d/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Rehabilitace předprostoru vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí - nové lokální centrum
 (Jakub Mazur)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136750 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Datové centrum nové generace
 (Michal Žižka)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jygnsd// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Centrum lokální komunity, Uherský Ostroh, Udržitelné město
 (Vít Kolaja)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118513 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Studie proveditelnosti - Nové výcvikové centrum pro psy v Benešově u Prahy
 (Alena Holubová)

2021, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//qrx4kd// | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Kulturně společenské centrum Hukvaldy
 (Karolína Bilová)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129162 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

Rekreační a kulturní centrum Veselska
 (Tomáš Mráček)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118505 | Architektura a stavitelství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)