Theses on the same topic (having an identical keyword):

nove metody hodnoceni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Nové metody hodnocení působení antibiotik na růstové vlastnosti terapeutických bakteriofágů
 (Eliška Kučerová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7ufs/ | Experimentální biologie živočichů a imunologie / Imunologie | Theses on a related topic

Návrh nové metody pro hodnocení celkové fyzické zátěže
 (Irena VRÁNOVÁ)

2023, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//snabi1// | Průmyslové inženýrství a management / | Theses on a related topic

Nové metody pro hodnocení stability námořních paliv a možnosti jejího zvýšení
 (Aleš Vráblík)

2020, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//lme9xb// | Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení repolarizace myokardu využívající dlouhodobé záznamy EKG
 (Martina Šišáková)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfo38/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení expozice
 (Edita Kolářová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ux0op/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení bavlněných vláken
 (Nayab Khan)

2017, Disertační práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//xvxg3w// | Textile Engineering / Textile Technics and Materials Engineering | Theses on a related topic

Návrh metody pro hodnocení účinnosti impregnačních přípravků
 (Adam Šťastný)

2022, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hro3ip// | Textil / Textilní marketing | Theses on a related topic

Nové metody hodnocení autenticity medu a medoviny
 (Lívia Vaispacherová)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//zf02n1// | Technologie potravin / | Theses on a related topic

Ověřování nové metody hodnocení hydrostatické odolnosti textilií
 (Martin Bulíř)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//3rhshm// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Theses on a related topic

Aplikace Pollakovy metody Hodnocení vitality podniků v českých podmínkách
 (Mojmír Spálovský)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43161 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)