Theses on the same topic (having an identical keyword):

nove synteticke drogy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Nové syntetické drogy a jejich vliv na vývoj drogové situace v ČR
 (Tomáš Jelínek)

2020, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/sisq6/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Nové syntetické drogy z pohledu orgánů činných v trestním řízení
 (David PUKAN)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//i0g97d// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Nové syntetické drogy a s tím spojená trestná činnost
 (Jan Langmajer)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//ednkmj// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Imunochemické testy pro nové syntetické drogy
 (Lucie Fojtíková)

2020, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//5tbeds// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Příprava nové syntetické drogy "Bromo-Dragonfly"
 (Heda Jakubův)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//psso4c// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Kontaktní centra a nové drogy
 (Klára KAMENÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uv4h29// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Spojení rychlých separací s hmotnostní spektrometrií v analýze oligosacharidů a nových syntetických drog
 (Lucie BOROVCOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//farycm// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium struktury nových syntetických drog v roztoku metodami vibrační spektroskopie
 (Dita Spálovská)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//p4z3ug// | Analytická a fyzikální chemie / | Theses on a related topic

Studium strukturních vlastností nových syntetických drog chiroptickými metodami
 (Michaela Odrášková)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//7ablm7// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Syntéza deuterovaných standardů nových syntetických drog
 (Markéta Bašusová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//y81klu// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)