Theses on the same topic (having an identical keyword):

nozokomialni nakaza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Nozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborů
 (Johana PALOWSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//95qnis// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy
 (Jana PĚCHUVKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gk8tpr// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy a jejich prevence
 (Simona Nagyová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ft2q4x// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ekonomické dopady nozokomiální nákazy Clostridium difficile ve zdravotnickém zařízení
 (Eva Váchová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52703 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Vliv hygieny rukou na nozokomiální nákazy
 (Eva Hermanová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//e4imy0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy - výskyt a prevence katétrových infekcí centrálního žilního řečiště
 (Tereza Červinková)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o7noyu// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Využití bariérového režimu při výskytu nozokomiální nákazy na oddělení
 (Marie JAREŠOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qg4xn4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Ostrava
 (Martina BŘEČŤANOVÁ)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g7pz8k// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy jako indikátor kvality péče
 (Martina Pitrová)

2011, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tkbpod// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Nozokomiální nákazy v intenzivní péči
 (Kateřina JURÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l2z8qr// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)