Theses on the same topic (having an identical keyword):

nuclear medicine

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Informace o vyšetřeních na nukleární medicíně KRNM FN Brno
 (Veronika Justrová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5s1o/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafické vyšetření ledvin jako diagnostická metoda v nukleárnej medicíně
 (Denisa Kováčová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7g8a/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka a jejich využití v nukleární medicíně se zaměřením na techneciová radiofarmaka
 (Lucie Pekárková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ye3db/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vyšetření ledvin a močových cest v radiodiagnostice a nukleární medicíně
 (Simona SÝKOROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//54w5jb// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Zobrazovací metody v nukleární medicíně
 (Gabriela ŠESTÁKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w96h4s// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Management kvality v nukleární medicíně
 (Beáta Orsáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j2r4e0// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Výpočet a srovnání radiačních dávek pacientů z vyšetření v nukleární medicíně
 (Ivana BAMBUŠKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jhir0n// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Terapie v nukleární medicíně. Prognostický význam vstupní hladiny tyreoglobulinu
 (Jana PANSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//92q3rz// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Možnosti kvantifikace tomografických studií v nukleární medicíně
 (Veronika KORYČANSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o6fha8// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka v nukleární medicíně
 (Martina ZAORALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xwiyxx// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)