Theses on the same topic (having an identical keyword):

nuklearni magneticka rezonance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy
 (Magdaléna Krejčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5bne/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Studium RNA-interakčního místa pomocí výpočetních metod a nukleární magnetické rezonance
 (Pavel Kohl)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3831/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Monitorování vzniku makrocyklických ligandů pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR)
 (Jozef KRISTEK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ipe1eq// | Chemie / Chemie pro víceoborové studium - Fyzika | Theses on a related topic

Studium proteinů účastnících se signální dráhy rostlinných hormonů pomocí nukleární magnetické rezonance
 (Olga Třísková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmvzc/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Příprava a analýza tRNA pomocí nukleární magnetické rezonance
 (Hana Uhlíková)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3dxv/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Návrh snímací cívky nukleární magnetické rezonance
 (Karolína Jurková)

2015, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//v4bsof// | Biomedicínská technika / | Theses on a related topic

Využití metod nukleární kardiologie a magnetické rezonance v diagnostice viability myokardu
 (Markéta Blažková)

2014, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ckq3rt// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Význam magnetické rezonance v definici cílového objemu radioterapie
 (Vojtěch VAŠENKA)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yg4jz9// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Magnetická rezonance, zobrazovací metody a použití
 (Kateřina MIZEROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//awhsrc// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Vyšetření ledvin a močových cest v radiodiagnostice a nukleární medicíně
 (Simona SÝKOROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//54w5jb// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)