Theses on the same topic (having an identical keyword):

nuklearni medicina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Nukleární medicína v diagnostice nádorů a metastáz
 (Jan Strnad)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//5sq6jn// | Radiologický asistent / | Theses on a related topic

Základy nukleární medicíny pro nelékařské obory
 (Andrea Jonáková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hfw4s/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Průkaz demencí metodami nukleární medicíny
 (Michal Fraňo)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/muub7/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Informace o vyšetřeních na nukleární medicíně KRNM FN Brno
 (Veronika Justrová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5s1o/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku nukleární medicíny
 (Michaela Kuchaříková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vorum/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka a jejich využití v nukleární medicíně se zaměřením na techneciová radiofarmaka
 (Lucie Pekárková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ye3db/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Diagnostika neuroblastomu metodami nukleární medicíny
 (Lenka Smolková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/meed3/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Specifika práce sestry na oddělení nukleární medicíny
 (Lucie JONSZTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ippyrc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Radiační ochrana na oddělení nukleární medicíny
 (Eva ANTONÍNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5uqeub// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Příprava radiofarmak na oddělení nukleární medicíny
 (Eliška ČERNOHORSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wkdvzn// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)