Theses on the same topic (having an identical keyword):

nursing documentation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Analýza ošetřovatelské dokumentace u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb
 (Vlaďka Zavřelová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/h3eto/ | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Vývoj ošetřovatelské péče a ošetřovatelské dokumentace na lůžkách Léčebny dlouhodobě nemocných v Městské nemocnici Privamed a.s.
 (Kristýna PECHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tqfeob// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská dokumentace v domácí ošetřovatelské péči
 (Zdeňka CHMELAŘOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w53vou// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Specifika ošetřovatelské dokumentace při poskytování ošetřovatelské péče pacientům cizincům
 (Pavla KUBIŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qoqdwr// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Ošetřovatelská dokumentace v domácí ošetřovatelské péči
 (Zdeňka CHMELAŘOVÁ)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l5wmx6// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Ošetřovatelská dokumentace z pohledu sester: srovnání časové náročnosti a efektivity
 (Marcela Štěpánková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//3v418m// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská dokumentace a administrativa versus přímá péče o pacienta
 (Vendula DLOUHÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a59e42// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Škály používané v ošetřovatelské dokumentaci
 (Jaroslava Popelková)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z5gh1g// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Využití dokumentace v ošetřovatelském procesu - komparace Česká republika a Belgie
 (Nikola Sikorová)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qsogr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Příjmová ošetřovatelská dokumentace pro koncept Bazální stimulace v práci sester v geriatrické péči
 (Eva Lapčíková)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/btju8/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)