Theses on the same topic (having an identical keyword):

obalovy material

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Bioaktivní obalový materiál na bázi hydrogelu pro agro produkty
 (Smarak Bandyopadhyay)

2020, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7yn7lb// | Chemistry and Materials Technology / Technology of Macromolecular Compounds | Theses on a related topic

Obalový materiál piva a jeho vliv na spotřební preference a konzumní chování studentů
 (Matěj Jiránek)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76471 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Stanovení úbytku oxidu uhličitého v nealkoholických nápojích ve vztahu na použitý obalový materiál
 (Barbora Bolková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wwz5ql// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Vizuální styl a obalový design imaginární firmy
 (Romana BARTOŇKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wk91cl// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design | Theses on a related topic

Hodnocení a výběr dodavatele obalového materiálu ve společnosti Festool s.r.o.
 (Michaela Hostinská)

2018, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//68kw0r// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Řízení zásob obalového materiálu pro internetový obchod
 (Pavel Procházka)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//9qsjme// | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Návrh systému skladování obalového materiálu ve výrobním podniku
 (Tomáš Dvořák)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139683 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Aplikace metody ABC pro řízení zásob obalového materiálu v podniku papírenského průmyslu
 (Ludmila Kubíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//df8j3r// | Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | Theses on a related topic

Využití a zhodnocení odpadů z obalového materiálu
 (Tereza Peluhová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//p206zj// | Logistika / Dopravní logistika (LOG) | Theses on a related topic

Vliv obalového materiálu na stárnutí piva
 (Iveta Černošková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gyfb15// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)