Theses on the same topic (having an identical keyword):

objective 3

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

INTERREG IV - Ziel 3, Idee und Praxis grenzüberschreitender Projekte
 (Klára ŠVARCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tw53th// | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země | Theses on a related topic

Teoretické a praktické aspekty monitorování Jednotného programového dokumentu pro cíl 3 - Praha (z pohledu využití strukturálních fondů v období 2004-2006)
 (Jakub LUDVÍK)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3bd3um// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Realizace opatření Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí JPD pro Cíl 3 hl. m. Prahy pro období 2004 - 2006
 (Kateřina ČAPÁKOVÁ)

2006, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gwb3t4// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Struktura pracovní motivace trenérů 3G Fitness klubu. Případová studie
 (Lucia Hlaváčová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f54q3/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic