Theses on the same topic (having an identical keyword):

oblasti postizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Oblasti pohybových aktivit pro osoby se zrakovým postižením
 (Silvie Hrbáčková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqiqu/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Prostorová analýza rozšíření bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) ve vybrané oblasti Karlovarska
 (Jakub OREL)

2017, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dv47zf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Možnosti cíleného profesního vzdělávání pracovníků úřadů práce v oblasti zvyšování informovanosti o problematice zrakového postižení
 (Lucie Jurniklová)

2009, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM144 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Pohled sociálních pracovníků v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením na možnost využití informačních technologií osobami s mentálním postižením v oblasti získávání informací a volnočasových aktivit.
 (Vladimír ZDRAŽIL)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7pd4i5// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce - Rodiny | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)