Theses on the same topic (having an identical keyword):

obyvatelstvo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Německé obyvatelstvo města Brna a městské čtvrti Brno - Černovice (1918 – 1946)
 (Zdeněk Burian)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nk9k8/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Vítkov se zaměřením na obyvatelstvo a sídla
 (Tomáš Vašátko)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1qqo/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Německé obyvatelstvo na Ostravsku v letech 1945 - 1946 ve světle dobového tisku
 (Kateřina Králová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l14kp/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Korupce jako prostředek moci a její vliv na obyvatelstvo
 (Aneta Římská)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/r6kl3/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Analýza dopadů činnosti kolumbijské narkomafie na civilní obyvatelstvo
 (Markéta Kotrbová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dys5i/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Německé obyvatelstvo na Trutnovsku a jeho vysídlení v letech 1945-1948
 (Jakub Janovec)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/djqhm/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Vízová politika Kosova a její vliv na tamější obyvatelstvo
 (Helena Mariašová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9hrn/ | Filologie / Balkanistika | Theses on a related topic

Integrace novousedlíků mezi původní obyvatelstvo obcí se suburbánní výstavbou: Sonda do života obce Troubsko
 (Zuzana Červinková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j7xfw/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Transformace regionu SO ORP po roce 1989 na příkladu SO ORP Kuřim se zaměřením na obyvatelstvo a sídla
 (Petra Zavřelová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xozpl/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Pohled brněnských poválečných tištěných médií na německé obyvatelstvo a jeho vysídlení z Brna
 (Zuzana Lebdušková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ct0o6/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)