Theses on the same topic (having an identical keyword):

occupational health and safety

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

A Study on health and safety practices at tema oil refinery (TOR) in Ghana
 (Hero Kwabena Toseafa)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sa52lb// | Chemical and Process Engineering / Environmental Engineering | Theses on a related topic

Řízení systému BOZP a PO v centrále společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 (Michal Hromada)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46402 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Elektronické školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v informačnom systéme
 (Gabriela Kandová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h09a0/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

BOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovů
 (Pavel LUKEŠ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xq13mm// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001
 (Martina Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ce3gc/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic