Theses on the same topic (having an identical keyword):

odhad parametru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Robustní odhady parametru polohy
 (Katarína Kaderová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5emn/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Odhad parametru prostorového Poissonova procesu v oblasti s neznámou hranicí
 (Patrice MAREK)

2011, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9l7y0m// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Konzistence odhadů recipročního parametru v ekonomických experimentech
 (Natálie Černá)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wep9j/ | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Inverzní postupy modelu radiativního transferu pro odhad biochemických a fyzikálních parametrů vegetace
 (Věroslav Kaplan)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v03hb/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Odhad parametrů jednoduchých modelů neuronu
 (Kamil Rajdl)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nexz2/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

Matematický model pro předpověď a odhad tržní poptávky
 (Aneta Daehnová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pkzh6/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení pomocí Bayesovského přístupu
 (Lukáš ŠAŠEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//70874l// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Odhad parametrů kořenového systému dřevin na základě nadzemních dendrometrických charakteristik stromů
 (Lenka Papežíková)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vnrvr5// | Arboristika / | Theses on a related topic

Odhad parametrů FHSS radiových linek pro bezpilotní prostředky UAV
 (Jiří Skořepa)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ecfwe5// | Elektronika a komunikace / | Theses on a related topic

Automatický odhad parametrů pro mitigaci DDoS útoků
 (Filip Křesťan)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8h0j6c// | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)