Theses on the same topic (having an identical keyword):

odhad veku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Srovnání odhadu věu dožití dospělých jedinců podle obrusu zubů na základě původní Milesovy metody (Miles, 1962), její modifikace (Gilmore a Grote, 2012)a metodou Lovejoy (1985)
 (Tereza VOHRADSKÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//moreq8// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic

Odhad pravděpodobností získání a ztráty zaměstnání v České republice
 (Jakub Buček)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twlla/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Metody pro odhad celoživotního rizika zhoubných nádorových onemocnění
 (Kateřina Černá)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s4sy6/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Odhad fertility mladých dívek v historických populacích
 (Jan Bobek)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ii7c0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vztah zubního a kostního věku
 (Lenka PŮTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hy8h8q// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Mezipopulační variabilita ve tvaru a velikosti otisků ruky: důsledky pro odhad pohlaví pravěkých umělců
 (Markéta JAROŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w2at52// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic

Reliabilita měření u různých typů přístrojové techniky pro odhad tělesného složení u probandů U3V
 (Lucie SÍBROVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tfolfa// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)