Theses on the same topic (having an identical keyword):

of

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vymezení lexikálních jednotek odborné slovní zásoby k praktické závěrečné zkoušce z angličtiny v oboru Kuchař - čísník na SŠ a VOŠ cestovního ruchu v Českých Budějovicích/The definition of lexical units of specialized vocabulary for the purposes of the practical final examination in English language of the Cook-waiter branch of study at the School of tourism in České Budějovice.
 (Šárka ZAHRADNÍČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ir9wv0// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)