Theses on the same topic (having an identical keyword):

offline data

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Customer web behavior analysis using offline transaction data
 (Lukáš Wojnar)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnqqu/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Offline vizualizace NetFlow dat
 (Aleš Novák)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/htkew/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Aktivní offline sledování novinek ve www zdrojích
 (Pavel Bohumel)

2007, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bucz0/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Offline vyhledávání adres z předzpracovaných dat projektu OpenStreetMap pro platformu Android
 (Šimon Dorociak)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98894 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Offline vyhledávání spojů na platformě Android
 (Michal KŘEPELKA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//19ovma// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Spirála mlčení v online a offline prostředí
 (Lucie PŘIBYLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cc5j23// | Sociologie / | Theses on a related topic

Numerical Processing of Spectrometric Data
 (Filip Mravec)

2013, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iklne/ | Informatika / Programovatelné technické struktury | Theses on a related topic

Scalable and Distributed Data Storage
 (Lukáš Hejtmánek)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tacvf/ | Informatika / | Theses on a related topic

Distributed Storage Framework with Offline Support
 (Lukáš Hejtmánek)

2007, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yy3m2/ | Informatika / | Theses on a related topic

Analýza rozdílů online a offline word-of mouth v kontextu interkulturálních rozdílů – implikace pro mezinárodní marketing v e-commerce
 (Dušan Mladenović)

2019, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krdq0/ | Ekonomika a management (čtyřleté) / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)