Theses on the same topic (having an identical keyword):

oikonyma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Komunikační varianty cizích oikonym v současné psané češtině (na příkladě Gsg. maskulin)
 (Eva Šůstková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aojly/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Dendronyma v sídelních jménech českých zemí
 (Kristýna Dufková)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uy3zx/ | Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)