Theses on the same topic (having an identical keyword):

omnet++

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
INET Framework pro simulační nástroj OMNeT++
 (Lukáš Bik)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140344 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Podpora virtuálních lokálních sítí (VLAN) v prostředí OMNeT++
 (Michal Zdařil)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87069 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Aplikace směrovacích protokolů v simulačním prostředí OMNeT++
 (Jan Kvapil)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103975 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Simulační prostředí OMNeT++
 (Michal Zdařil)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75400 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Simulace chování transportních a aplikačních protokolů
 (Martin LACKO)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vn8j37// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Implementace síťových útoků v prostředí softwarového simulátoru
 (Martin Šoltisík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srbyl/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Adaptivní síťové útoky
 (Miroslav Kružík)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e83da/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Simulace chování bezdrátových počítačových sítí pomocí volně dostupného software
 (Tomáš GATĚK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e07q2d// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Simulace chování transportních protokolů pomocí volně dostupného software
 (Kateřina MARTYNKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dukuw0// | Informatika / | Theses on a related topic

Comparison of Simulators for Wireless Sensor Networks
 (Martin Stehlík)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u6wrk/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)