Theses on the same topic (having an identical keyword):

oncology disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
 (Šárka Kárová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rljwe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Edukace pacientky s onkogynekologickým onemocněním
 (Dana SVOBODOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//77orsy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita života klientů s hematologicko-onkologickým onemocněním
 (Denisa HODANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//iuubfy// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Možnosti mnohobarevné fluorescenční in situ hybridizace při detekci chromozomových změn u dětských nádorových onemocnění
 (Kristina Beránková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j032i/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Kvalita života žen s onkologickým onemocněním
 (Eva ČERNÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0dc7ow// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vplyv onkologického ochorenia dieťaťa na vzťahy a výchovu v rodine
 (Jana Jamrichová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bicnk/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Potreby pacienta s onkologickým ochorením so zameraním na paliatívnu starostlivosť
 (Ivana KNAPCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1qkhpw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic