Theses on the same topic (having an identical keyword):

online marketingovy vyzkum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Marketingový výzkum v online prostředí
 (Petr Jelínek)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abj42/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Marketingová komunikace a online generace
 (Soňa Babánková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vtbij/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Online marketing kulturního sektoru. Návrh online marketingové strategie vybraného divadla
 (Olga Havlíčková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46589 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Marketingový výzkum - online dotazování vs. osobní dotazování
 (Kateřina Čejková)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//177jsq// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Využití online výzkumu při hodnocení marketingové komunikace ve společnosti Vodafone
 (Patrik LORENZ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3mjhoq// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Analýza online marketingové komunikace podniku na trhu průmyslových armatur
 (Tomáš Zmrzlík)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127986 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Vliv základních online marketingových nástrojů na prodej jazykových kurzů
 (Kateřina Pěničková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76843 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Asistované zhodnocení a příprava marketingového plánu pro společnost Algotech a.s. se zaměřením na online marketing a prostředí průmyslu 4.0
 (Vojtěch Šimíček)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bk75m/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Účinnost a účelnost online marketingové komunikace
 (David Brandejs)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tq3bi/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Metoda pro výběr portfolia nástrojů pro online marketingové aktivity a podporu jejich řízení
 (Zdeněk Smutný)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49716 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)