Theses on the same topic (having an identical keyword):

online vyuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Online výuka žáků 1. stupně z pohledu žáků, třídního učitele a rodičů
 (Kateřina Blahušová)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jqzgh/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Online výuka tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
 (Denisa Feráková)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iful6/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Percepce pedagogické interakce v online výuce studenty Masarykovy univerzity
 (Pavel Kozubík)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8wnf/ | Andragogika / | Theses on a related topic

Zkoumání využívání a účelnosti informačních a komunikačních technologií v online výuce matematiky během pandemie covid-19
 (Lucie Pokorná)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g7wc5/ | Učitelství matematiky pro základní školy / | Theses on a related topic

Střídání mluvčích v online výuce angličtiny při zaměření mluvčích na význam a komunikaci
 (Ludmila Špačková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl448/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Online vyučování u dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí z pohledu vyučujících
 (Anna Janoušková)

2022, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuj1o/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Spokojenost učitelů s online výukou v době mimořádných opatření na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
 (Alena Blažková)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g28ko/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Případová studie žákovské a učitelské percepce online výuky na jedné základní škole v období pandemie COVID-19
 (Michaela Sadloňová)

2022, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mku7w/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Integrace výuky jazyků založené na úkolech do individuálních online lekcí (akční výzkum)
 (Markéta Kršková)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dj6ya/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)