Theses on the same topic (having an identical keyword):

opat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Vývoj trestných činů proti bezpečnosti státu v českých zemích, se zaměřením na trestný čin vyzvědačství v období 1914-1938
 (Pavel Opat)

2019, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qovi7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Informační nástroje a jejich využití v řízení podniku
 (Ondřej Opat)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oidjt/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Opat Suger, Spisy o Saint-Denis
 (Iva Adámková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tuvvk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Opat Cyril František Napp a jeho působení v klášteře na Starém Brně
 (Tereza Skoupá)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryuf0/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Šebestián Freytag z Čepiroh opat loucký (1533 - 1585)
 (Petr ECKL)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pcf0ey// | Specializace v pedagogice / Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika | Theses on a related topic

Vyhodnocení vztahu agrotechnických opatření a metod ve vztahu ke škodám prasetem divokým.
 (Roman OPAT)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5xhvou// | Zemědělské inženýrství / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Benediktinský klášter v Rajhradě v době opata Aloise Josefa Kotyzy (Osudy klášterního domu a řeholníků v letech 1937–1947)
 (Eva Richtrová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klbo4/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

A bola opäť pannou – hymenoplastika a fenomén panenstva z aspektu feministickej teórie
 (Adriána Mečiarová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/itwpm/ | Mediální a komunikační studia / Genderová studia | Theses on a related topic

Opati tepelského kláštera v 19. a 20. století
 (Jana ONDREIČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//yhwe9e// | Specializace v pedagogice / Historie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735
 (Nela KABELKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3bef59// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství historie pro SŠ | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)