Theses on the same topic (having an identical keyword):

opatreni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Vývoj protipovodňových opatření ve městě Český Krumlov, financování těchto opatření, efekty a důsledky protipovodňových opatření
 (Taťána FERENCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6f4w7h// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Protikrizová opatření a opatření na obnovu hospodářského růstu v České republice
 (Andrej Kmeť)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Způsob plnění regulačních opatření vybraného územního samosprávného celku jako jeden ze systémů hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Aneta KUČEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ss76y6// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí
 (Pavla BURIÁNOVÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k5t6tw// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Žák s potřebou podpůrných opatření v ZŠ - podpůrná opatření 1. stupně
 (Mária TOPIARZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s1qv6v// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Opatření podle zákona o rodině a opatření podle zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže
 (Lucie Vykoukalová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8x85/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Regulační opatření jako jeden ze stupňů ekonomického opatření k řešení krizové situace
 (Martin BUKAČ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2af1tj// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Ochranná opatření v řízení ve věcech mladistvých a opatření v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let
 (Kateřina KŘIČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wnw8td// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Územní opatření v systému nástrojů územního plánování
 (Petra Otepková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wt0bv/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Opatření obecné povahy jako správní akt
 (Rita Khachatryan)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nd1dv/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)