Theses on the same topic (having an identical keyword):

operating system

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Operating system boot from fully encrypted device
 (Daniel Chromik)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jih07/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Možnosti využití Internetu věcí a Robot Operating System
 (Michal ŠENIGL)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xagdrk// | Mechatronika / | Theses on a related topic

Virtual File System in DIVINE 4
 (Katarína Kejstová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xew33/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

System Information Gathering across Several Sysplexes under z/OS
 (Vlastimil Jeřábek)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z18t0/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Organizace logistického systému ve skladech “Buzachi Operating Limited“
 (Syrym Bazarbayev)

2018, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//de420g// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality | Theses on a related topic

Operační systém Qubes
 (Martin Páleník)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/er2z1/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Výkonný hybridní minipočítač pro robotický operační systém
 (Daniel Trnka)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136311 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Návrh a tvorba aplikace pro operační systém Android
 (David VESELÝ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//08o571// | Specializace v pedagogice / Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Porovnání vybraných vývojových prostředí pro operační systém Android se zaměřením na výuku na středních školách
 (Martin Jodas)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5604 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura | Theses on a related topic