Theses on the same topic (having an identical keyword):

opravneny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Oprávněný hospodářský subjekt a jeho význam pro firmu při komunikaci s celní správou
 (Simona KOSTŘÍŽOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//87krtg// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Oprávněný hospodářský subjekt, účinný nástroj ke zjednodušení a urychlení celního řízení
 (Blažej ŠTÍCHA)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//67ic2e// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Oprávněný hospodářský subjekt a jeho aplikace v členském státě
 (Jiří MARTIŠ)

2008, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rup67l// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Řidičské oprávnění jako státní souhlas a veřejné subjektivní právo sui generis
 (Václav Janeček)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edbx6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Oprávněné použití zbraně policistou Policie České republiky jako okolnost vylučující protiprávnost
 (Tomáš Mrokwia)

2020, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/bupu3/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Oprávněné použití zbraně - okolnost vylučující protiprávnost činu
 (Tereza Brůžková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/t4mp0/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Hasičský záchranný sbor, jeho činnost, povinnosti a oprávnění
 (Alena Urbanová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u2af9/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Živnostenské oprávnění
 (Šárka Baudyšová)

2016, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/itybq/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Diskreční oprávnění a neurčité pojmy ve správním právu
 (Veronika Vodrážková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wilhr/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Oprávnění členských států Evropské unie vázat absolventy k práci v domovském státě
 (Michaela Černá)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zm3db/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)