Theses on the same topic (having an identical keyword):

opticky atmosfericky spoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Vytvoření měřicího pracoviště pro sledování vlivů atmosférikých jevů pro optický spoj
 (Martin Chrenšč)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108493 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Realizace laboratorní úlohy - Vliv překážek na přenos optického atmosférického spoje
 (Jan Peichl)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78649 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Měřicí zařízení pro sledování vlivu vybraných parametrů atmosféry na optické atmosférické spoje
 (Eduard Jakuba)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87059 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Testovací měření na profesionálním atmosférickém optickém spoji
 (Tomáš David)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87332 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Vliv atmosférických turbulencí na útlum optických bezkabelových spojů
 (Viktor Pek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0wori9// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Studium modulačních formátů a linkových kódů pro bezvláknové atmosférické spoje
 (Jozef Jendrisek)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108521 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Návrh a simulace bezvláknového optického spoje s použitím vlnového multiplexu
 (Lukáš Stromský)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116198 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Studium vlivů atmosférického prostředí na typ modulace pro atmosférické optické komunikace
 (Aleš Vanderka)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98568 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Přehled vlivu meteorologických parametrů na degradaci signálu optických i radiových spojů
 (Petr Popovský)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a0adam// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Vliv mlh na útlum optických bezdrátových spojů
 (Vladimír Brázda)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7x80vj// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)