Theses on the same topic (having an identical keyword):

oralni zdravi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Vybrané osobnostní charakteristiky a přesvědčení ovlivňující orální zdraví a zdraví podporující chování v oblasti stomatologické prevence
 (Barbara Marešová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/je4zm/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Orální zdraví dětí ve věku 13 - 15 let, vztah mezi jeho ukazateli a genetickým pozadím
 (Kristína Musilová)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcrxz/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic

Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků
 (Hana Poskerová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfwh9/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic

Orální zdraví u pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
 (Martina Strnadová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9fag/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Theses on a related topic

Vliv užívání tabákových výrobků na orální zdraví
 (Tereza Klímová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/orbr0/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Theses on a related topic

Srovnání orálního zdraví sportovců a běžné populace
 (Gabriela Župková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3mtx/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Theses on a related topic

Orální zdraví u dětí s ortodontickými aparáty
 (Libuše WODECKÁ)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k9wn90// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii | Theses on a related topic

Souvislost orálního zdraví s celkovými onemocněními
 (Markéta Lekešová)

2021, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlg63/ | Dentální hygiena / | Theses on a related topic

Přehled vývoje a použití fluoridů pro udržení a podporu orálního zdraví
 (Aneta Moudrá)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dk8ee/ | Dentální hygiena / | Theses on a related topic

Vliv stavu chrupu na celkové zdraví seniorů a role výchovy ke zdraví v této věkové skupině
 (Michaela MYSLÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//imjagv// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)