Theses on the same topic (having an identical keyword):

organised crime

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Metodika vyšetřování organizované kriminality, jejímž oběťmi jsou osoby charakterizované jako zvlášť zranitelné oběti
 (Pavel Pek)

2023, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostně právní / Policejní akademie ČR v Praze

http://theses.cz/id//1426al// | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Korupce a organizovaný zločin
 (Michael Adámek)

2023, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/hw5l3/ | Bezpečnostní management / | Theses on a related topic

Trestněprávní aspekty organizovaného zločinu
 (Veronika HENZELOVÁ)

2021, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xgdllm// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nexus terorismu a organizovaného zločinu: Případová studie hnutí Tálibán
 (Barbora RYDZYKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//whllnj// | Politologie / Politologie a evropská studia | Theses on a related topic

Organizovaný zločin
 (Michal Eibensteiner)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m258wk// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Možnosti boje proti organizovanému zločinu na regionální úrovni
 (Michal Eibensteiner)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ygfvh1// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Organizovaný zločin v povědomí studentů středních škol
 (Tomáš KOJECKÝ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9nocde// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie se zaměřením na oblast terorismu a organizovaného zločinu
 (Sylva Hříbková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102062 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic