Theses on the same topic (having an identical keyword):

organizace zrizovane uzemnimi samospravnymi celky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření
 (Lucie Kuncová)

2023, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/149381 | Finance a účetnictví / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření
 (Melánie Svobodová)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127598 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky
 (Světlana PLECOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9e5lqa// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Rozbor hospodaření a financování příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem
 (Václav Meca)

2021, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//8ruriy// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření
 (Ludmila Struhařová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79716 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Organizace zřizované územními samosprávnými celky
 (Jana Míková)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90780 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Právnické osoby zřizované a zakládané územními samosprávnými celky
 (Petra Salačová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4fot/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 (Alena Buczková)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibjgj/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Inventarizace majetku v podmínkách příspěvkové organizace
 (Petra VÁPENÍKOVÁ)

2024, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k1ggmu// | Finance a účetnictví / | Theses on a related topic

Rozbor hospodaření vybrané příspěvkové organizace
 (Eva Jašková)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//bbdim5// | Ekonomika a management / Provoz a ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)